ปฏิทินวันหยุดของบริษัท

                                              วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562

ลำดับ

วันหยุด

วันที่

เดือน

จำนวนวัน

1

วันขึ้นปีใหม่ 

1

มกราคม

1

2

วันมาฆบูชา

19

กุมภาพันธ์

1

3

วันสงกรานต์

15-16

เมษายน

2

4

วันแรงงานแห่งชาติ 

1

พฤษภาคม

1

5

วันวิสาขบูชา (หยุดชดเชย)

20

พฤษภาคม

1

6

วันหยุดหลังปิดงบ

3

มิถุนายน

1

7

วันอาสาฬหบูชา 

16

กรกฎาคม

1

8

วันเข้าพรรษา 

17

กรกฎาคม

1

9

วันเฉลิมพระชนมพรรษา (หยุดชดเชย)

29

กรกฎาคม

1

10

วันแม่

12

สิงหาคม

1

11

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (หยุดชดเชย)

14 ตุลาคม 1

12

วันสิ้นปี (หยุดชดเชย)

30-31

ธันวาคม

2

 

 

 

รวม

14 วันVisitors: 128,833