ปฏิทินวันหยุดของบริษัท

                                              วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

ลำดับ

วันหยุด

วันที่

เดือน

จำนวนวัน

1

วันขึ้นปีใหม่ 

1

มกราคม

1

2

วันมาฆบูชา (หยุดชดเชยวันที่ 10)

8

กุมภาพันธ์

1

3

วันสงกรานต์

13-15

เมษายน

3

4

วันแรงงานแห่งชาติ 

1

พฤษภาคม

1

5

วันวิสาขบูชา 

6

พฤษภาคม

1

6

วันหยุดหลังปิดงบ

1

มิถุนายน

1

7

วันอาสาฬหบูชา (หยุดชดเชยวันที่ 7)

5

กรกฎาคม

1

8

วันเข้าพรรษา 

6

กรกฎาคม

1

9

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

28

กรกฎาคม

1

10

วันแม่

12

สิงหาคม

1

11

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 1

12

วันสิ้นปี 

31

ธันวาคม

1

 

 

 

รวม

14 วันVisitors: 154,530