ปฏิทินวันหยุดของบริษัท

                                              วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561

ลำดับ

วันหยุด

วันที่

เดือน

จำนวนวัน

1

วันขึ้นปีใหม่ 

1

มกราคม

1

2

วันมาฆบูชา

1

มีนาคม

1

3

วันสงกรานต์

13-17

เมษายน

3

4

วันแรงงานแห่งชาติ 

1

พฤษภาคม

1

5

วันหยุดหลังปิดงบ

1

มิถุนายน

1

6

วันวิสาขบูชา (หยุดชดเชย)

4

มิถุนายน

1

7

วันอาสาฬหบูชา 

27

กรกฎาคม

1

8

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และ              วันเข้าพรรษา (หยุดชดเชย)

30

กรกฎาคม

1

9

วันแม่ (หยุดชดเชย)

13

สิงหาคม

1

10

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

15

ตุลาคม

1

11

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 1

12

วันสิ้นปี (หยุดชดเชย)

28

ธันวาคม

1

 

 

 

รวม

14 วันVisitors: 93,289