พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพ

นางสาวกัญจน์รัตน์ ตั้งปั้นธรรม (คุณปุ๋ย)

กรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าสำนักงาน ของบริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ได้เข้ารับมอบ หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จาก นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในงานสัมมนา "มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ Modern Professional Accountants"

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม

ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี


Visitors: 146,333