ปฏิทินวันหยุดของบริษัท

                                            วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559

ลำดับ

วันหยุด

วันที่

เดือน

จำนวนวัน

1

วันขึ้นปีใหม่

1

มกราคม

1

2

วันตรุษจีน

8

กุมภาพันธ์

1

3

วันมาฆบูชา

22

กุมภาพันธ์

1

4

วันสงกรานต์

13-15

เมษายน

3

5

วันแรงงานแห่งชาติ (หยุดชดเชย)

2

พฤษภาคม

1

6

วันวิสาขบูชา

20

พฤษภาคม

1

6

วันอาสาฬหบูชา

19

กรกฎาคม

1

7

วันเข้าพรรษา   

20

กรกฎาคม

1

8

วันแม่

12

สิงหาคม

1

9

วันปิยมหาราช (หยุดชดเชย)

24

ตุลาคม

1

10

วันพ่อ

5

ธันวาคม

1

11

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ(หยุดชดเชย)

12

ธันวาคม

1

12

วันสิ้นปี (หยุดชดเชย)

30

ธันวาคม

1

 

 

 

รวม

15 วันVisitors: 43,133