ปฏิทินวันหยุดของบริษัท

                                            วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560

ลำดับ

วันหยุด

วันที่

เดือน

จำนวนวัน

1

วันขึ้นปีใหม่ (หยุดชดเชย)

2

มกราคม

1

2

วันมาฆบูชา (หยุดชดเชย)

13

กุมภาพันธ์

1

3

วันสงกรานต์

13-17

เมษายน

3

4

วันแรงงานแห่งชาติ 

1

พฤษภาคม

1

5

วันวิสาขบูชา

10

พฤษภาคม

1

6

วันหยุดหลังปิดงบ

1

มิถุนายน

1

7

วันอาสาฬหบูชา (หยุดชดเชย)

10

กรกฎาคม

1

8

วันเข้าพรรษา (หยุดชดเชย)

11

กรกฎาคม

1

9

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

28

กรกฎาคม

1

10

วันแม่ (หยุดชดเชย)

14

สิงหาคม

1

11

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13

ตุลาคม

1

12

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 1

13

วันสิ้นปี (หยุดชดเชย)

29

ธันวาคม

1

 

 

 

รวม

15 วันVisitors: 59,401